Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?

Солидарен Фонд

Големина на фонт: Decrease font Enlarge font

СООПШТЕНИЕ - Исплатата на погребните трошоци за сите корисници на пензија што ќе починат од 1 јануари 2008 година, ќе ја врши Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија преку своите подрачните единици во Републиката.

Барање за исплата на погребните трошоци може да поднесе член на семејството, или друго лице кое го извршило погребот на корисникот на пензија, до Подрачната единица на Стручната служба на Фондот, според адресните податоци каде што се вршела исплатата на пензијата на корисникот на пензија до денот на смртта.

Кон барањето потребно е да се приложат следните документи:

Чек од исплатена пензија на починатиот корисник на пензија или
потврда издадена од Фондот дека е корисник на пензија;

Извод од матичната книга на умрените;

Извод од матичната книга (за вдовица - извод од венчаните),
за деца - извод од родените;

Фотокопија од лична карта на лицето кое ги подига средствата;

Број на трансакциската сметка во банка на која треба да бидат
дозначени средствата;

Фактура за извршен погреб.

        
Покрај наведените документи лицето кое го извршило погребот , а не е член на семејството приложува и фактура за извршен погреб.

  • email Email на пријател
  • print Принт верзија
  • Plain text Само текст
ПОВЕЌЕ ОД: Солидарен Фонд
Previous
Солидарен Фонд
СООПШТЕНИЕ - Исплатата на погребните трошоци за сите корисници на пензија што ќе починат од 1 јануари 2008 година, ќе ја врши Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија преку своите подрачните единици во Републиката. ...
Next
image

ПОТВРДЕН КВАЛИТЕТОТ И ВЕРИФИЦИРАНА НАШАТА УСПЕШНА РАБОТА

Во изминатиот период, нашиот Управен одбор одржа седум седници, на кои се расправаше за повеќе актуелни прашања и беа донесени соодветни одлуки. ...
Повеќе