Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности

ИЗВЕСТУВАЊЕ за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2015 година

Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на пензија да се јават за користење на услугата бањско климатска рекреација. Oваа услуга може ...
Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ за користење услуга на Бесплатен туристички викенд за корисници на пензија за 2015 година

Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на пензија да се јават за користење на услугата Бесплатен туристички викенд за корисници ...
Повеќе