Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image
Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација.

ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ

Фондот на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија ги информира сите правни субјекти и договорни осигуреници (индивидуални земјоделци, свештени лица,таксисти, адвокати и др.) кои немаат платено придонес за ПИО, дека стапи на сила Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување. Законот дава можност на фирмите да им се отпишат каматите по основ на неплатени придонеси за ПИО кои настанале заклучно со 31 декември 2008 година. ...
Повеќе
image

ЗАКОНОТ ЗА ОТПИС НА КАМАТИ-ИСТОРИСКА ШАНСА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ

Во Фондот на ПИОМ, на 8 и 10 мај годинава, уште еднаш, во врска со примената и поволностите од Законот за отпишување на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување, се сретнаа претставниците на менаџерскиот тим на Фондот и на сметководствените бироа од Скопје. ...
Повеќе
image

ПОТЕГ ШТО ЗАСЛУЖУВА ПОФАЛБА

На 18 април, во Фондот на ПИОМ, се одржа средба меѓу претставници на Менаџерскиот тим на Фондот и претставници од Стопанската комора на Република Македонија, Сојузот на стопански комори, Нотарската, Занаетчиската и Комората на стечајни управници, како и консалтинг и други фирми. ...
Повеќе