Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
Најчесто поставувани прашања за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лицата кои имаат договор за дело и/или авторски договор или друг договор за извршување физичка и /или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа во нето износ повисок од минималната плата

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ

Почитувани,   Ве известуваме дека Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапувајќи по член 207-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското ...
Повеќе

КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА...
Повеќе
image

ПРОЕКТОТ „ДЕН ЗА ВАС“ – АКТИВНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација. ...
Повеќе