Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image
во врска со приемот во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лица кои склучиле договор на дело и/или авторски договор или друг договор за извршување физичка и /или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минимална плата
image

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА ФОНДОТ НА ПИОМ

Трите средби со странски претставници придонесоа да се разјаснат и остварат значајни прашања од соработката...
Повеќе

ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ

Фондот на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија ги информира сите правни субјекти и договорни осигуреници (индивидуални земјоделци, свештени лица,таксисти, адвокати и др.) кои немаат платено придонес за ПИО, дека стапи на сила Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување. Законот дава можност на фирмите да им се отпишат каматите по основ на неплатени придонеси за ПИО кои настанале заклучно со 31 декември 2008 година. ...
Повеќе
image

ЗАКОНОТ ЗА ОТПИС НА КАМАТИ-ИСТОРИСКА ШАНСА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ

Во Фондот на ПИОМ, на 8 и 10 мај годинава, уште еднаш, во врска со примената и поволностите од Законот за отпишување на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување, се сретнаа претставниците на менаџерскиот тим на Фондот и на сметководствените бироа од Скопје. ...
Повеќе