Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ ВО АВТОКОМАНДА

По повод завршената реконструкција на Пензионерскиот дом во Автокоманда, Општина Гази Баба, денес, 27 август, во 11,30 часот, пред платото на Пензионерскиот дом, прес-конференција одржаа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, в.д. директорот на Фондот на ПИОМ, Амет Даути, претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, градоначалникот на Општина Гази Баба, Тони Трајковски и претседателот на Советот на Општина Гази Баба, Милан Андоновски....
Повеќе
image

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФОНДОТ НА ПИОМ

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија воспостави нова услуга, со која преку својата веб-страница обезбедува пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во ...
Повеќе
image

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРИРАНИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАЖ И ПЛАТА ДО ОБВРЗНИЦИТЕ

Со измените и дополнувањата на Законот за пензиското и инвалидско осигурување, објавени во Сл. Весник на Р.Македонија бр. 113/2014 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија според член 207-а ја спроведе обврската околу начинот на информираност на осигурениците во врска со податоците за стажот на осигурување и платите....
Повеќе