Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image
Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација.
image

ПРИМАЊАТА НА ПЕНЗОНЕРИТЕ ЌЕ СЕ ПОКАЧАТ

Министрите за финансии Зоран Ставрески и труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Фондот на ПИОМ Беким Нeзири на 11.02.2014 година одржаа заедничка средба со претставници од Сојузот на здруженија на пензионери на која беше договорена и соопштена најновата владина мерка за покачување на пензиите за 600,00 денари....
Повеќе
image

ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТПИС НА КАМАТА ГИ ДАДЕ ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

На 5 декември годинава, во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, се одржа прес-конференција, на која директорот на Фондот, Беким Незири, зборуваше за резултатите од имплементацијата на Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување до 31. декември 2008 год. ...
Повеќе
image

ПОТВРДА ЗА ЖИВОТ

Се известуваат корисниците на македонска пензија кои живеат надвор од Република Македонија дека Потврдата за живот можат да ја најдат-преземат од Веб страницата на Фондот на ПИОМ, во линкот Информации-Обрасци...
Повеќе