Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image
На 5 и 6 мај 2016 година во Тирана се одржа билатерална средба меѓу претставниците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Институтот за социјално осигурување на Албанија, на која се разгледаа и усогласија двојазичните обрасци кои ќе се користат при примена на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија.