Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЛИЦАТА КОИ ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ ДОГОВОР И ДРУГ ВИД ДОГОВОР

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се утврдуваат категориите на обврзниците кои од 1 јануари 2015 година имаат обврска за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонес за здравствено осигурување за приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор, или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа. ...
Повеќе