Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
На 5 и 6 мај 2016 година, во Тирана, Република Албанија, се одржува работна средба меѓу претставниците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Институтот за социјално осигурување на Албанија, на која ќе се разговара за усогласување на двојазичните обрасци кои ќе се користат при примена на Договорот за социјално осигурување склучен меѓу Република Македонија и Република Албанија.